Gammalt skrot sorteras och återvinns
Miljökraven ökar och återvinning av avfall är idag en självklarhet för de flesta företag och verksamheter. På Stena Recycling har man lång erfarenhet av att ta hand om uttjänta bilar, vitvaror och skrot.
– Vi har mycket effektiva hjälpmedel för att separera material och återför alltmer av metallerna till tillverkningsindustrin, berättar Stefan Söderglöd på Stena Recycling i Huddinge.

Stenakoncernen är i första hand känt för sina färjor inom Stena Line, men har även Tex fastigheter och olja på verksamhetsprogrammet. Stena Recycling är ett annat företag inom koncernen, i det här fallet är det återvinning och materialsortering det handlar om. Exempelvis tar Stena Recycling hand om uttjänta bilar och miljösorterar delarna och återvinner vitvaror och annat material från den kommunala verksamheten.
– Det allmänna miljömedvetandet har ökat enormt under senare år, idag återvinner vi nästan allt miljöfarligt material, berättar Stefan Söderglöd, platschef på Stena Recycling i Huddinge.
Praktiskt går det till så att skrotet kommer in osorterat till stationen, varpå det grovsorteras genom en stor kvarn. Därefter sorteras det i flera steg maskinellt för att slutligen handsorteras av personalen för att så långt som möjligt separera de olika ämnena och råmetallerna.
– När utsorteringen är genomförd skickar vi exempelvis järnet och kopparn till industrier för återanvändning i tillverkningsprocesser, i de allra flesta fall i Sverige, förklarar Stefan.

I takt med att allt mer material kan återvinnas och separeringsteknikerna utvecklas tror Stefan att Stena Recycling går mot en expandering av verksamheten framöver. Företaget ligger i framkant av utvecklingen och arbetar med den personliga kontakten som en viktig del i kundrelationen. Varje kund har en och samma kontaktperson på Stena Recycling genom hela samarbetsperioden, något som underlättar och effektiviserar samarbetet.
– Konkurrensen ökar inom miljöområdet, fler företag etableras när marknaden växer, så vi måste fortsätta att sträva efter bättre och bättre återvinningsmetoder och värna våra kunder genom personliga kontakter, avslutar Stefan.


Stena Recycling

Bransch:
Återvinning

Telefon: 08-449 77 16
Fax: 08-746 93 60


Email:
Stefan.soderglod@stenarecycling.se

Hemsida:
www.stenarecycling.se

Adress:
Stena Recycling
Hökkärrsvägen 127
14191 Huddinge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN